використовувані технології

Прогресивні Web додатки

Прогресивні веб-додатки (Progressive Web Applications, PWA) - это набор технологий, который добавляет на сайт функциональность мобильного приложения. В десктопном браузере progressive web app остается обычным сайтом...

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) — скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является...

Node.js

Як асинхронне подієвий JavaScript-оточення, Node.js спроектований для побудови масштабованих мережних додатків ....

Javascript

JavaScript - це мова програмування, що є прототипна-орієнтованим. Він відображає мову ECMAScript, чиїм прототипом спочатку і був. Спочатку, ця мова використовується в розробці додатків і браузерах ...

Typescript

TypeScript - мова програмування, представлений Microsoft в 2012 році і позиціонується як засіб розробки веб-додатків, що розширює можливості JavaScript ...

Python

Python - високорівнева мова програмування загального призначення, орієнтований на підвищення продуктивності розробника і читання коду ...

Java

Java — строго типизированный объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в последующем приобретённой компанией Oracle).

.net

.NET Framework — программная платформа, выпущенная компанией Microsoft в 2002 году. Основой платформы является общеязыковая среда исполнения Common Language Runtime (CLR), которая подходит для разных языков программирования...

Oracle Siebel CRM

Oracle Siebel CRM - система управління взаємовідносинами з клієнтами, що дозволяє побудувати комплексну корпоративну інформаційну систему, що автоматизує як операції фронт-офісу ...

Salesforce

CRM-рішення №1 в світі задає нові висоти в автоматизації продажів завдяки комплексу хмарних рішень, які дозволять Вашій команді укласти більше угод, підвищити продуктивність і отримувати достатньо ...