О компании Услуги Портфолио. Выполненные проекты Поддержка Отзывы клиентов Контактная информация ООО Брутка: разработка программного обеспечения и продвижение Вашего бизнеса в Internet

Информация для заказчиков


В этом разделе собрана информация, которая может представлять интерес для наших клиентов.

 

Правила ведення домену ORG.UA

1. Загальні положення

1.1. Домен ORG.UA призначений для організацій та фізичних осіб, домени яких не відповідають умовам внесення в NET.UA, COM.UA, EDU.UA та GOV.UA.
1.2. Ведення домену ORG.UA здійснюється у відповідності до рекомендацій RIPE, RFC 1591, "IANA Policy On Delegated Domains" та "IANA TLD Delegation Practices".
1.3. Адміністративні проблеми, пов'язані з веденням домену ORG.UA вирішує адміністративний координатор домену або інші уповноважені ним особи. Технічними проблемами, пов'язаними з веденням домену ORG.UA, займається технічний координатор домену, або уповноважені ним особи.
1.4. У зоні ORG.UA можуть бути лише записи типу NS (name server) та, у випадку, коли ці сервери знаходяться у підзоні ORG.UA, A-записи для цих серверів. Наприклад, для домену foobar.org.ua з name server ns.foobar.org.ua в зону ORG.UA буде внесено NS-запис для foobar.org.ua та A-запис для ns.foobar.org.ua.

Це правило вимагає існування окремої зони для кожного заявника. Заявник повинен забезпечити технічне та адміністративне ведення своєї зони: доступність по e-mail координаторів зони, доступність та коректне функціонування name servers для своєї зони.

2. Порядок делегування піддоменів

2.1. Піддомени домену ORG.UA делегуються юридичним та фізичним особам, домени яких не відповідають умовам внесення в NET.UA, COM.UA та GOV.UA.
2.2. Делегування піддоменів домену ORG.UA здійснюється на підставі заяви, яка має бути заповнена у відповідності до технічних вимог опублікованих за адресою http://whois.com.ua/tech_req.html. Заяви можна писати українською, російською або англійською мовами. Заповнені заяви слід надсилати електронною або звичайною поштою на адресу для подання заяв, наведену в розділі 8.
Якщо назва піддомену є абревіатурою, форма має містити її розшифровку. При реєстрації піддоменів, назви яких не є похідними від назв організацій, в заявці потрібно вказувати призначення піддомену.
2.3. При відсутності конфліктуючих заявок рішення про делегування піддомену приймається протягом двох робочих днів з моменту прийняття заяви до розгляду адміністратором домену.
2.4. У разі надходження заяв на делегування того ж піддомену від інших осіб в період розгляду першої з них, делегування здійснюється лише тоді, коли всі крім одного претенденти відмовляться від своїх заяв. Координатори домену не займаються владнанням конфліктів між претендентами.
2.5. Координатори домену не несуть відповідальності за можливі порушення авторських прав, торгових марок тощо, що можуть виникнути в разі використання тієї чи іншої назви піддомену.

3. Відмова у делегуванні

Подані заяви безумовно відхиляються в таких випадках:
3.1. Коли вказаний в заяві піддомен вже делеговано.
3.2. Коли в назві піддомену використано ненормативну лексику, або вирази, що порушують чинне законодавство України.
3.3 Не делегуються такі піддомени:

        ns.org.ua       (ns1.org.ua, ns2.org.ua,...)
        ftp.org.ua      (ftp1.org.ua, ftp2.org.ua,...)
        www.org.ua      (www1.org.ua, www2.org.ua,...)
        nic.org.ua     (nic1.org.ua, nic2.org.ua,...)
        whois.org.ua    (whois1.org.ua, whois2.org.ua,...)

Адміністратор домену може розширити цей список. Розширений список вступає в дію після опублікування змінених правил.

4. Відміна делегування

4.1. В разі неодноразових порушень технічних правил ведення піддомену, адміністратор ORG.UA може відмінити делегування. В цьому випадку подальше ведення піддомену покладається на адміністратора ORG.UA або уповноважену ним особу.
4.2. За рік від дати делегування піддомена на e-mail адреси його технічного та адміністративного контактів надсилається прохання про підтвердження використання домену. При відсутності відповіді на протязі одного місяця адміністратор ORG.UA може відмінити делегування.

5. Скарги

Скарги щодо ведення домену ORG.UA можна подавати адміністрації домену UA (UA NCG - Network Coordination Group) за адресою, яку наведено в розділі 8.

6. Правила розв'язання спорів

6.1. Адміністратор Зони не займається розв'язанням спорів.
6.2. Спори, що виникли у зв'язку з даною local policy, розв'язуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.3. Рекомендованим механізмом розв'язання спорів є звернення до третейського суду, що діє у відповідності з "Тимчасовими правилами розв'язання доменних спорів в зоні .UA", опублікованими на офіційному сайті домену .ua [ URL: http://nic.net.ua/ ] Діючий адміністратор Зони зобов'язаний виконати належним чином оформлене рішення такого суду. Діючий адміністратор Зони зобов'язується надати такому суду по його запиту всю інформацію, яка є в розпорядженні адміністратора та має відношення до спору.
6.4. Моментом виникнення спору в контексті даної local policy вважається момент отримання діючим адміністратором Зони копії письмової претензії, направленої стороною - ініціатором спору іншій стороні спору.
6.5. Моментом розв'язання спору в контексті даної local policy вважається момент отримання діючим адміністратором Зони або копії належним чином оформленого рішення компетентного суду по даному спору, або ж копії підписаної сторонами мирової угоди по даному спору.
6.6. З моменту виникнення спору до моменту розв'язання спору діючий адміністратор Зони має право за власним розсудом приймати та виконувати тимчасові рішення по питаннях функціонування спірного доменного імені, про які зобов'язаний повідомити обидві сторони спору електронною поштою та шляхом публікації інформації про своє рішення на офіційному WWW-сайті відповідної Зони.

7. Використана література

При розробці цих Правил було використано такі документи:
RFC 1591, Domain Name System Structure And Delegation
IANA Policy On Delegated Domains
IANA TLD Delegation Practices
Правила администрирования домена UA
Правила администрирования домена COM.UA
Правила ведення домену NET.UA

8. Офіційні адреси, дійсні на момент публікації Правил

Адреси для подання заяв:

        e-mail:   hostmaster@org.ua

Адміністративний координатор домену ORG.UA:

        Віктор Форсюк,
        e-mail:   victor@ksi-linux.com
        тел.      +380 44 244-40-21, +380 44 244-42-11

Технічний координатор домену ORG.UA:

        Світлана Ткаченко,
        e-mail:   sveta@net.ua

Адміністрація домену UA:

        Дмитро Кохманюк,
        Ігор Свірідов,
        e-mail:   domain-master@nic.net.ua

Ці Правила, а також форму RIPE-049, можна отримати за допомогою анонімного FTP за адресами:
ftp://nic.org.ua/pub/
ftp://ftp.org.ua/pub/
У разі зміни наведених вище адрес, нові адреси будуть опубліковані в телеконференціях ukr.netnews та ukr.nodes.