О компании Услуги Портфолио. Выполненные проекты Поддержка Отзывы клиентов Контактная информация ООО Брутка: разработка программного обеспечения и продвижение Вашего бизнеса в Internet

Информация для заказчиков


В этом разделе собрана информация, которая может представлять интерес для наших клиентов.

 

Останнє уточнення 04/03/2002.
 
 
                    Правила адміністрування домену GOV.UA
                     GOV.UA domain administration policy
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Домен GOV.UA призначений для обслуговування державних організацій,
що здійснюють свою діяльність у відповідності до чинного законодавства
України.
 
1.2. Ведення домену GOV.UA здійснюється у відповідності до рекомендацій RIPE,
RFC1591 та "IANA Policy On Delegated Domains".
 
1.3. Адміністративні проблеми, пов'язані з веденням домену GOV.UA вирішує
адміністратор домену або інші уповноважені ним особи.
Технічними проблемами, пов'язаними з веденням домену GOV.UA, займається
технічний координатор домену, або уповноважені ним особи (див.п.7).
 
1.4. До зони GOV.UA вносяться лише записи типу NS, та, у випадку,
коли NS сервери знаходятся у підзоні GOV.UA, A-записи для
цих серверів.
 
 
2. ПОРЯДОК ДЕЛЕГУВАННЯ ПІДДОМЕНІВ
 
2.1. Піддомени домену GOV.UA делегуються державним організаціям, що
здійснюють свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України.
 
2.2. Делегування піддоменів домену GOV.UA здійснюється на підставі
офіційного листа на ім'я Генерального директора ТОВ "Глобал Юкрейн"
Ю.В.Коржа, виконаного на офіційному бланку організації-замовника за пiдписом 
одного з керiвникiв установи або органiзацiї, рангом не нижче заступника
першої особи.
 
У листі необхідно у вiльнiй формi надати таку iнформацiю:
 
1. Повна назва органiзацiї, що бажає зарезервувати за собою певне iм'я 
   домену для використання в свiтових комп'ютерних мережах.
2. Вiдомостi про закон України або пiдзаконний акт, згiдно
   якого органiзацiя визнається державною.
3. Ім'я, контактний телефон та адресу електронної пошти 
   наступних осіб:
 
   а) адміністративний контакт (як правило, начальник пiдроздiлу, що 
      вiдповiдає за функцiонування IP-мереж та впровадження iнформацiйних
      технологiй)
 
   б) технічний контакт (інженер, котрий безпосередньо вiдповiдає за 
      функцiонування IP-мережі) - особа, з якою адміністратор домену GOV.UA
      буде вирішувати технічні питання ведення піддомену.
 
Лист надсилати за адресою:
 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 27, ТОВ "Глобал Юкрейн".
 
Типовий зразок тексту офiцiйного листа див. у Додатку 1.
 
У подальшому, всі переговори про делегування піддомену будуть вестись
лише з особами, які вказані в офіційному листі як контакти,  -  їм
буде надіслано форму-запит на реєстрацію домену, яка має бути заповнена у
відповідності до форми RIPE-049. Форма має бути заповнена українською або
англійською мовами. Назву органiзацiї бажано вказувати обома , українською 
та англiйською, мовами.
Заповнену форму слід надсилати електронною поштою за адресами, 
наведеними в розділі 7.
 
2.3. Рішення про делегування піддомену має бути прийнято протягом 
п'яти робочих днів з моменту прийняття заяви до розгляду 
адміністратором домену.
 
         2.3.1.  Після отримання офіційного листа (згідно з п.2.2)
                 термін розгляду заяви п'ять робочих днів.
 
         2.3.2.  У разі одночасного (в межах 5 робочих днів)
                 надходження заяв на делегування одного і того ж піддомену
                 від різних організацій, делегування здійснюється лише тоді,
                 коли всі, окрім одного, претенденти відмовляться від своїх
                 заяв. Адміністратор домену не займається владнанням
                 конфліктів між претендентами.
 
2.4. Адміністратор домену не несе відповідальності за можливі порушення
авторського права, торгових марок тощо, які можуть виникнути в разі
використання тієї чи іншої назви піддомену.
 
 
3. ВІДМОВА У ДЕЛЕГУВАННІ
 
Подані заяви безумовно відхиляються в таких випадках:
 
3.1. Коли організація, що подає заяву, не відповідає статусу державної.
 
3.2. Коли вказаний в заяві піддомен вже делеговано іншій
державній організації.
 
3.3. Коли в назві піддомену використано ненормативну лексіку,
або вирази, що порушують діюче законодавство України.
 
3.4 (зарезервовані імена). Не делегуються такі піддомени:
        ns.gov.ua       (ns1.gov.ua, ns2.gov.ua,...)
        relay.gov.ua    (relay1.gov.ua, relay2.gov.ua,...)
        ftp.gov.ua      (ftp1.gov.ua, ftp2.gov.ua,...)
        gopher.gov.ua   (gopher1.gov.ua, gopher2.gov.ua,...)
        www.gov.ua      (www1.gov.ua, www2.gov.ua,...)
         whois.gov.ua     (whois1.gov.ua, whois2.gov.ua, ...)
         nic.gov.ua       (nic1.gov.ua,nic2.gov.ua,...)
 
Адміністратор домену може розширити цей список.
 
3.5. Коли в назві піддомену використано географічні назви
(наприклад, домен kiev.gov.ua не може бути зареєстровано;
домен kiev-rada.gov.ua - може бути зареєстровано).
 
3.6. Коли в назвi присутнi не алфавiтно - цифровi ASCII cимволи або дефic.
Тобто дозволяються лише [a-z],[0-9],"-".
 
3.7. Структурним підрозділам державних організацій окремі домени в зоні
GOV.UA делегуються лише за поданням організації, до складу яких вони входять.
 
 
4. ВІДМІНА ДЕЛЕГУВАННЯ
 
В разі порушень цих Правил, а також технічних правил (п.1.2) ведення 
піддомену, адміністратор GOV.UA може відмінити делегування.
В цьому випадку подальше ведення піддомену покладається на адміністратора
GOV.UA або уповноважену ним особу.
 
 
5. СКАРГИ
 
Скарги щодо ведення домену GOV.UA можна подавати адміністрації
домену UA (UA NCG - Network Coordination Group) за адресою,
яку наведено в розділі 7.
 
 
6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 
При розробці цих Правил було використано такі документи:
 
- RFC 1591, Domain Name System Structure And Delegation
- IANA Policy On Delegated Domains
- Правила администрирования домена UA
- Правила администрирования домена COM.UA
- Правила ведення домену NET.UA
 
 
7. ОФІЦІЙНІ АДРЕСИ, ДІЙСНІ НА МОМЕНТ ПУБЛІКАЦІЇ ПРАВИЛ
 
Адреси для подання заяв:
 
        e-mail:   hostmaster@gov.ua
        пошта:    01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 27, ТОВ "Глобал Юкрейн"
        факс:     +380-(44)-294-4367
 
Адміністратор домену GOV.UA:
        Олексiй Балабушевич
        e-mail:   bar@gu.net
        тел.      +380-(44)-244-4211, +380-(44)-244-4021
 
Технічний координатор домену GOV.UA:
         Вiктор Форсюк,
         Борiс Вєрємєєнко
         Вадим Гєлєсєв
        e-mail:   hostmaster@gov.ua
        тел.      +380-(44)-244-4211, +380-(44)-244-4021
 
Адміністрація домену UA:
 
        Дмитро Кохманюк,
        Ігор Свірідов,
        e-mail:   domain-master@nic.net.ua
 
Ці Правила, а також форму RIPE-049, можна отримати за адресами:
 http://whois.gov.ua , або
 ftp://ftp.gov.ua:/pub/doc/
 
Офiцiйний whois сервер whois://whois.gov.ua,
або http://whois.gov.ua.
 
** Додаток 1.
 
                        Зразок тексту офiцiйного листа
                     про делегування пiддомену у доменi GOV.UA
 
 
 
                                                    Генеральному директору
                                                    ТОВ "Глобал Юкрейн"
                                                    П. Коржу Ю.В.
 
 
 
         Просимо Вас зареєструвати домен ХХХХ.gov.ua для Міністерства
         легкої промисловості України.
         
         Адміністративний контакт:
         
         Петров Василь Миколайович
         тел.:     222-3344
         ел.пошта: petrov@ministerstvo.kiev.ua
 
         Технічний контакт:
 
        Петрік Олексій Миколайович
        тел.:     333-4455
        ел.пошта: petrik@ministerstvo.kiev.ua
 
 
         Заступник Міністра                 ____підпис___