О компании Услуги Портфолио. Выполненные проекты Поддержка Отзывы клиентов Контактная информация ООО Брутка: разработка программного обеспечения и продвижение Вашего бизнеса в Internet

Информация для заказчиков


В этом разделе собрана информация, которая может представлять интерес для наших клиентов.

 

Правила ведення домену EDU.UA
             EDU.UA domain administration policy
 
1. Загальні положення
 
1.1. Домен EDU.UA призначений для обслуговування
юридичних осіб, які представляють державні або недержавні освітні 
заклади III та IV рівнів акредитаціі згідно в Реєстром 
Міністерства Освіти України та здійснюють свою діяльність на 
території України у відповідності до чинного законодавства.
 
1.2. Ведення домену EDU.UA здійснюється у відповідності до
рекомендацій RIPE, RFC1591 та "IANA Policy On Delegated Domains".
 
1.3. Адміністративні проблеми, пов'язані з веденням домену EDU.UA
вирішує адміністратор домену або інші уповноважені ним
особи. Технічними проблемами, пов'язаними з веденням домену EDU.UA,
займається технічний координатор домену, або уповноважені
ним особи.
 
1.4. У зоні EDU.UA можуть бути лише записи типу NS (name server) та, 
у випадку, коли ці сервери знаходятся у підзоні EDU.UA, A-записи для 
цих серверів. Наприклад, для домену ntu-kpi.edu.ua з name server 
ns.ntu-kpi.edu.ua в зоні буде внесено NS-запис для ntu-kpi.edu.ua и A-запис 
для ns.ntu-kpi.edu.ua.
 
Це правило має на увазі, що існує окрема зона для кожного заявника, 
адміністрування якої покладається на нього. Якщо заявник не може 
або не хоче підтримувати свою зону, він повинен звернутись до третьої
сторони для виконання цих функцій, або безпосередньо до адміністратора 
домену, з метою досягнення окремої угоди за данним питанням.
 
 
2. Порядок делегування піддоменів
 
2.1. Піддомени домену EDU.UA делегуються 
юридичним особам, які представляють освітні заклади III та IV рівня
акредитаціі згідно iз Законом України про Освіту та Реєстром вищих
навчальних закладів України (див. Роздiл 6). Координатор домену має право 
вимагати від заявника копію свідоцтва про реєстрацію та виписку із статута, 
що засвідчують статус юридичної особи.
 
2.2. Делегування піддоменів домену EDU.UA здійснюється на підставі
заяви, яка має бути заповнена у відповідності до форми RIPE-049, та
офiцiйного листа про повноваження координаторiв пiддомену (див. Додаток).
Заяви можна писати українською, російською або англійською
мовами. Заповнені заяви слід надсилати електронною або звичайною
поштою (офiцiйнi листи - поштою) за адресами, наведеними в розділі 7. 
 
2.3. Рішення про делегування піддомену має бути прийнято протягом
не больше, ніж п'яти робочих днів з моменту одержання офiцiйного листа про
повноваження координаторiв пiддомену та прийняття до розгляду заяви
координатором домену. 
 
2.4. Адміністратор домену не несе відповідальності за
можливі порушення авторського права, торгових марок тощо,
які можуть виникнути в разі використання тієї чи іншої
назви піддомену.
 
2.5. Назва домену повинна базуватися на абревіатурі офіційної назви
навчального закладу, зареєстрованої Міністерством Освіти Украіни,
та можливому розширенні для запобігання співпадань.
 
2.6. Щорічно з моменту делегування домена вимагається
підтвердження його функціонування за допомогою
розсилки e-mail до осіб, відповідальних за домен. У разі
неодержання відповіді протягом місяця делегування домену припиняється 
та вноситься запис TXT "on hold". У разі подальшого неодержання жодного 
підтвердження від осіб, відповідальних за функціонування домена, 
через 6 місяців будь-які записи видаляються.
 
3. Відмова у делегуванні
 
Подані заяви безумовно відхиляються в таких випадках:
 
3.1. Коли юридична особа, що подає заяву, не відповідає
визначенню, наведеному в пункті 1.1.
 
3.2. Коли повноваження адмiнiстративних та технiчних координаторiв домену не
були пiдтвердженi офiцiйним листом (див. Додаток).
 
3.3. Коли вказаний в заяві піддомен вже делеговано іншій
юридичній особі.
 
3.4. Коли в назві піддомену використано ненормативну лексику,
або вирази, що порушують чинне законодавство України.
 
3.5. Зарезервовані імена. Не делегуються такі піддомени:
        ns.edu.ua       (ns1.edu.ua, ns2.edu.ua,...)
        relay.edu.ua    (relay1.edu.ua, relay2.edu.ua,...)
        ftp.edu.ua      (ftp1.edu.ua, ftp2.edu.ua,...)
        gopher.edu.ua   (gopher1.edu.ua, gopher2.edu.ua,...)
        www.edu.ua      (www1.edu.ua, www2.edu.ua,...)
         irc.edu.ua       (irc1.edu.ua, irc2.edu.ua,...)
         ...
 
тобто загальновідомі назви Інтернет-сервисів.
 
Адміністратор домену може розширити цей список.
 
3.6. Коли в назві піддомену використано географічні назви
(наприклад, домен kiev.edu.ua не може бути зареєстровано;
домен kiev-kpi.edu.ua - може бути зареєстровано).
 
3.7. Коли ім'я домена є однолітерним (наприклад, a.edu.ua не може
бути зареєстровано).
 
3.8. Якщо назва домену не відповідає пункту 2.5.
 
3.9. Якщо вступає в дію пункт 2.6 про підтвердження функціонування
домену.
 
4. Відміна делегування
 
В разі неодноразових порушень цих Правил, а також
технічних правил ведення піддомену, адміністратор EDU.UA може
відмінити делегування. В цьому випадку подальше ведення
піддомену покладається на адміністратора EDU.UA або уповноважену
ним особу.
 
 
5. Скарги
 
Скарги щодо ведення домену EDU.UA можна подавати адміністрації
домену UA (UA NCG - Network Coordination Group) за адресою,
яку наведено в розділі 7.
 
 
6. Використана література
 
При розробці цих Правил було використано такі документи:
 
- RFC 1591, Domain Name System Structure And Delegation
- IANA Policy On Delegated Domains
- Правила адміністрування домену ORG.UA
- Правила адміністрування домену COM.UA
- Правила адміністрування домену NET.UA
- Реєстр "Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України" 
  Київ, "Абрис", 1999р.
- Закон України про Освіту.
 
7. Офіційні адреси, дійсні на момент публікації Правил
 
Адреси для подання заяв:
 
        e-mail:   hostmaster@edu.ua
        пошта:    Київ 04136, а/с 89
 
Адміністратор домену EDU.UA:
 
        Катерина Петруша,
        e-mail:   inty@nix.net.ua
 
Технічний координатор домену EDU.UA:
 
         Свiтлана Ткаченко,
         e-mail:   sveta@net.ua
 
        Тетяна Форсюк,
        e-mail:   tanya@svitonline.com
         
Адміністрація домену UA:
 
        Дмитро Кохманюк,
        Ігор Свірідов,
        e-mail:   domain-master@ua.net
 
З формою заяви та технiчними вимогами можна ознайомитись за адресою
http://whois.com.ua/tech_req.html
 
 
Подяка:
 
Дмитро Кохманюк
dk@farm.org
 
Володимир Яковенко
vovik@lucky.net
 
 
 
** Додаток ** 
 
                       Зразок тексту офiцiйного листа
                  про делегування пiддомену у доменi EDU.UA
             (слiд надсилати на офiцiйному бланку навчального закладу)
 
 
                                                    Административному
                                                    координатору домена EDU.UA
 
         
         Прошу передати повноваження по веденню домена xxxx.edu.ua для [назва
         навчального закладу] наступним особам:
         
         Адміністративний контакт:
         
         Петров Петро Петрович
         тел.:     222-3344
         ел.пошта: petrov@my.domain.net
 
         Технічний контакт:
 
        Iванов Iван Iванович
        тел.:     333-4455
        ел.пошта: ivanov@other.domain.net
 
 
         Ректор                    ____підпис___ 
                              М.П.